Hayatı Etiketlemek

 

Etiketlenmemiş, değeri belirtilmemiş hiçbir şey yoktur yaşantımızda. Bunu bazen önyargımızla yaparız, bazen kendi algı düzeyimize göre. Neden etiketleriz hayatımızdaki değerleri, olguları ve kişileri? Cevabı basit: anlamak ve anlamlandırmak için. Bunu da katagorileştirmek adına yaparız. Sınıflandırıp, paketler halinde zihnimizin raflarına yerleştirmek için... Lakin bunu, kendi sınırlı algılarımız ve kendi dünya modelimize göre yaparız. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz toplumun da değer yargıları olduğundan, verdiğimiz etiketin değeri toplumdan topluma hatta kişiden kişiye değişebilir. Ancak biz kendi verdiğimiz değeri, genelleştiririz. Yaşamış olduğumuz deneyim, geçmişteki deneyimleri çağrıştırır bize. Bu da bizim bir genelleme yapmamıza neden olur. Hayat acımasızdır, bütün erkekler aldatır, sarımsak yersem hastalanırım gibi... Bu genelleme de zamanla inanç haline gelir. Gerçekliğimizi oluşturan şeylerin, inançlarımız olduğu düşünüldüğünde, çıkarsamalarda-varsayımlarda bulunmakta aceleci olmamamız gerekmektedir. Çünkü varsayımlarınız inanç haline döndüğünde, beyninizi şartlanma altına sokmuş olursunuz ki, bu da bilinçaltınızı bu doğrultuda şekillendirir. Ardından bilinçli seçimleriniz, bilinçaltınızın yansıması olduğundan, o inancınızı destekler bir hayat yaşamak durumunda kalırsınız. Bu sebeple, ön kabul (inanç) ve ön yargı ( şüphe) içinde olmadan, duygularınızı katmadan, olaylara ve kişilere geniş bir perspektiften bakın ve bir sonuca varmak için -etiket takmak için- aceleci olmayın. Çünkü; etiketlediğiniz her ne ise, o değere göre hayatınızda bir etkisi olacaktır. Çünkü, siz ona ne değer verdiyseniz, ne anlam biçtiyseniz, gerçekten de o size verdiğiniz değer nispetinde hayatınızda var olur. Bu sebeple başınıza gelen her şey, sizin etiketlediğiniz şeylerin geri yansımasıdır. ''Hayat acımasızdır'' dediğinizde ve hayatı bu şekilde etiketlediğinizde, hayat sizin için, acımasız olma adına elinden geleni yapacaktır!

 

Sonuç olarak; hayatımız, bizim düşüncelerimiz ve duygularımızla ona yüklediğimiz anlamlar doğrultusunda şekillenir. Hayat, bir yankıdır. Hayata güzel bakarsanız güzellik görürsünüz, korkuyla bakarsanız acı... Siz hayata ne verirseniz, o da size onu sunar. Unutmayın siz, varsayımlarda bulunup etiketler takmak yerine hayatı olduğu gibi görün, o zaman dünyada cenneti yaşamaya başlarsınız.

 

 

 

Kahin1980

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !